Hvis kommunen eller staten er grunneiere, vil de ha de samme plikter og rettigheter som en hvilken som helst annen grunneier. Gjerdeplikten til kommune og stat følger gjerdelova §7. Dette vil si at hvis det er kommunen som eier eiendommen, og de vil ha nytte av et gjerde, vil de måtte være med på å dele både kostnader ved oppsett av gjerde og vedlikehold. Mer om statens og kommunens forpliktelser til å gjerde langs vei og jernbane kan du lese her.