Ja, en gjerdeavtale kan tinglyses. Tinglysning av en gjerdeavtale følger tinglysningslovens § 12. ”Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen.” En avtale er like bindende om den er tinglyst eller ikke, men tinglysning gir rettsvern og gjør det lettere å finne avtalen i fremtiden. Mer informasjon om tinglysing finnes på Statens kartverk sine sider.