Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en enkel innføring i gjerdelova og beitelova. Den kan leses her.