Vi arrangerer i utgangspunktet et seminkurs i august hvert år på Stange i Hedmark.

Årets kurs holdes torsdag, 19. august 2021 kl 10:00-16:00.
Stedet er i Stange, ca 1 mil sør for Hamar. Eksakt sted får du når du har meldt deg på.

Lokale kurs
l tillegg til det årlige planlagte kurset kan vi også gjennomføre lokale kurs i områder hvor interessen er stor. Forutsetningen for å arrangere et lokalt kurs er minst 5 nye bruk. Vi trenger liste over de som ønsker å delta, aktuelt sted og ønsket tidspunkt for kurset.

Repetisjon
Tidligere utdannede inseminører kan delta på kurs forutsatt at det er ledig plass på kurset.

Påmelding
Ved påmelding, trenger vi følgende opplysninger:

  • Produsentnummer (10 siffer)
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon/mobil
  • E- postadresse

Aldersgrense er 16 år!

Påmeldingsfrist: 19. juli.  Påmelding sendes til geiteavl@nsg.no 

Kurskostnader

  • Kursavgift kr 1500 som inkluderer kurshefte og enkel servering.
  • Ved flere deltakere fra samme bruk betaler deltaker nr to kr 750.
  • Ønsker du å repetere tidligere kurs koster dette kr 250.
  • Koffert med inseminasjonsutstyr koster kr 910.
  • Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.

For mer informasjon?
Ta kontakt med Ewa Wallin.

Mobil: 481 00 424
E-post: geiteavl@nsg.no