NM 2020 har ført til mange reaksjoner, og Gjeterhundrådet har fått klare tilbakemeldinger fra gjeterhundmiljøet. For at rådet skulle ha best mulig grunnlag til å ta de riktige beslutningene, ble det hentet inn skriftlig uttale fra hoveddommer, meddommer, ansvarlig for bane-sau og saueeier. Gjeterhundrådet hadde møte tirsdag 27.10.2020, der NM 2020 var hovedsak.

Under finner du skriv fra Gjeterhundrådet med en detaljert redegjøring av saken.

Lenke (PDF):

>> Orientering etter NM i bruk av gjeterhund 2020