Photo av Karianne Kjelstrup - Hund: Backe

Hvert fylke sender inn eget skjema med alle deltagerene sin informasjon. Informasjonen må fylles inn i skjemaet for at påmeldingen skal godkjennes.

Påmeldingskjema sendes inn til gjeterhund@nsg.no


Betalingsinformasjon:

Til: Rogaland Gjeterhundlag.
Konto: 3250.54.44921 

500,- pr ekvipasje

Betaling kan skje før innsending av skjema.


Frist for innsending av skjema og betaling er mandag 12. oktober klokken 09.00

Påmeldingsskjema:

Akershus
Østfold
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Telemark
Vest-Agder
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finmark


Kvote oversikt