Regler for Nordisk Mesterskap


Nordisk Mesterskap arrangørkallender:

Nordisk Mesterskap arrangeres ikke i år med World Trial (VM)

2016: Sweden - 16.-18.september
2017: World Trial
2018: Finland
2019: Brusand i Hå kommune, Rogaland, Norway
2020: World Trial
2021: Denmark


Nordisk kommiteen

Møter i Nordisk kommiteen foregår årlig. Alle land har en representant med unntak av færøyene.

Referat for møter blir publisert her:


Resultater fra tidligere mesterskap finner du her


 

Under finner du nyeste artikler om Nordisk Mesterskap i bruk av gjeterhund: