Ønsker du å slå opp en kåra vær eller se statistikken for kåringene de siste årene?
Gå til: www.saueavl.nsg.no
Velg:
Kårede værer for å søke opp enkeltdyr som er kåra.
Statistikk for å se kåringsstatistikk der du kan dele opp i kårringssted, rase og fylke. Du kan også se statistikk for vrakingsårsaker per fylke/kåringssted og rase.