Værlamkåringa er første steg i utvalget av avlsværer. Kåringa danner grunnlaget for det videre utvalgsarbeidet på hanndyrsida, der de beste kåralamma settes inn som prøvevær til avkomsgransking i en værering. Salg av kåra lam er også et viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til de som ikke selv driver et aktivt avlsarbeid i egen besetning.

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenr., rase, kjønn, fødselsdato, mor, far, høstvekt og høstveiedato.

Eier av lammet som stilles til kåring må være hovedmedlem av NSG.
Er du ikke medlem av NSG og vil stille på kåring, så meld deg inn.

Kåringsreglene:
Kåringsreglene publiseres på webben fortløpende etter hvert som de blir fastsatt for den enkelte rase.

Innmelding av værlam til kåring:
Saueholdere som vil delta på kåringssjå, skal melde inn lammene sine seinest 2 dager før kåringssjået avholdes. Innmeldingsskjemaet blir tilgjengelig først 2 uker før kåringssjået skal holdes.

Saueholderen som skal kåre værlam i regi av NSG må fylle ut en egenerklæring om besetningens helsetilstand. Denne skal leveres arrangøren av kåringa ved oppmøte. Du kan laste ned og skrive ut egenerklæringsskjemat vi har laget.

Registrering av kåringsdata:
I forbindelse med kåring blir data registrert i NSG sitt webkåringsprogram. Dette gjøres av dataoperatører som er godkjent av NSG. Dataoperatørene får tilgang til sine tjenester ved å kontakte NSG, e-post saueavl@nsg.no, og få tilsendt påloggingsinformasjon.

Kåringsbevis:
Et kåra værlam får utstedt et kåringsbevis som viser hvilket kåringsnummer væren har fått og hvilken bedømmelse som ble gitt. Kåringsbeviset skrives ut av dataoperatøren, enten på sjået eller rett etterpå.

Kårede værlam legges inn i NSG sin database over kårede værer.
Denne er åpen for alle og kåringsbeviset kan lastes ned fra denne databasen.

Melding om å avholde kåringssjå:
Kåringssjå for værlam krever melding til Mattilsynet. Kåringsansvarlig i fylket eller lokal arrangør må seinest 7 dager før sjået sende melding til Mattilsynet lokalt med informasjon som beskrevet i Dyrehelseforskriften § 10.