Samlet informasjon om kåring 2020
En stor fil på 70 sider (3 Mb) med de generelle kåringsreglene, dommerinstruksen og alle rasespesifikke regelverk (ikke klar enda).

Egenerklæring ved deltakelse på kåringssjå (06.09.2020)
Alle deltakere på kåringssjå må levere egenerklæring ved oppmøtet.

Regler for kåring av værlam 2020  (06.09.2020)
Inneholder de generelle reglene som gjelder for kåring og kåringssjå.

Dommerinstruks 2020 (06.09.2020)

Egne regler for rasene, revideres hvert år. Det er ingen endringer fra 2019.

Følgende raser har ikke egne kåringsregler, og kan derfor ikke kåres:

  • 6 Oxforddown
  • 8 Merino
  • 13 Finsk landrase
  • 14 Berrichon du cher
  • 24 Romney
  • 26 Dorper
  • 27 Bluefaced Leicester
  • 28 Østfrisisk melkesau