Dark Overlay

Lokallagsstyre Alta Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anniken Halvorsen Leder 988 61 229
Kristian Olaussen Nestleder 480 54 737
Magnus Arnesen 2. Varamedlem 905 09 887
Dan Rune Larsen Styremedlem 463 62 267
Michael Olsen Varamedlem 911 09 988
Roar Søreng Kasserer 950 74 701
Frank Åge Simensen Sekretær 977 50 288