Bønder, framtidige bønder og andre med interesse for sau var invitert til fagmøte i Vadsø og Tana.

https://www.nsg.no/getfile.php/1374660-1427197851/Fylkeslag/Finnmark/Dokumenter/Fagm%C3%B8te%20p%C3%A5%20sau%20i%20Vads%C3%B8%20og%20Tana2.pdf