Finnmarks samlingen, arrangert av Fylkesmannen, Nortura og Felleskjøpet, er åpen for alle bønder i Finnmark, det er også anledning til å ta med flere.

Samlingen er et flott arrangement med et fagopplegg om aktuelle tema, en sosial del med middag og underholdning første kvelden. Her treffer du kollegaer og likesinnede fra hele fylket. Dag to avholdes årsmøtene for Notura og Felleskjøpet. Her velges våre tillitsvalgt for disse organisasjonene.

Oppmøte i år var på ca 60 totalt, inkludert foredragsholdere og representanter, når en samtidig vet at det finnes ca 300 landbruksforetak i Finnmark så er potensialet stort.Flere burde finne vegen til denne viktige arenaen for landbruket i Finnmark.En del av de framøtte mente at en ikke burde legge den i vinterferien for skoleelevene.

Dag 1 inneholdt en fagdel på sau og kalv.

Her tok en opp viktige temaer i saueholdet som kopplam oppal dødelighet på lam i forbindelse med lamming samt foredragsholdere som forklarte hvordan de gjorde det i praksis.

Det var spesielt gledelig av sauegruppa var så stor i år, så neste år må vi nok ordne mere plass for oss. Deltakerne var ivrige og det ble diskutert mye rundt temaene.

Dag 2, for Noturas del som er viktige for saueholdet spesielt ble det diskutert, pris avviket for Nord Norge.

Prisløypa for lam i 2016 og hvordan den slo ut for distriktene og en del om klassifiseringen av lam i Karasjok

Notura orienterte om året som hadde gått.

Samt aktiviteter for økt salg av lammeprodukter.

Felleskjøpet orienterte og så om sin virksomhet for året. Her var også en del diskusjoner angående framtidig bulkstruktur for kraftfor i Finnmark.

Bjørn Tore Søfting

Fylkesleder i Finnmark Sau og Geit