Hensikten med kurset er å lære seg å bruke hund for lettere å finne igjen kadaver av døde beitedyr. Økt gjenfinning, og mulig dokumentasjon av dødsårsak, er av stor interesse både for den enkelte dyreeier, beitenæringa og rovdyrforvaltningen.

Vi minner om at for å få tilskudd fra Fylkesmannen til utvidet tilsyn eller kadaversøk er det et krav at godkjente kadaversøksekvipasjer benyttes.

Les om kurset her: http://www.nrfi.no/index.php/8-nyheter/51-kurs-i-kadaversok-med-hund-2014