Fylkesmannen har lagd et infoskriv til sauebønder og kommuner i fylket. Hensikten er å samordne  informasjon om rovviltrelaterte tema i en brosjyre. Nettversjon av skrivet inneholder linker som leder til mer detaljert informasjon om de ulike tema om man ønsker det.

Brosjyren kan leses her. http://fylkesmannen.no/M/fi/Nyheter/Nytt-informasjonsskriv-om-rovvilt-til-arets-beitesesong-for-sau/