Banner Banner Banner Banner

Kalender

  August 2020
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
171819 20 212223
242526 27 282930
31      

Forskningsprosjekt om bruk av kadaverhund

07.07.2016 | Skrevet av Erica Hogstad Fjæran

NIBIO har i samarbeid med Norske Kadaverhunder iverksatt prosjekt som skal se på effekten av kadaverhund ved ekstraordinært tilsyn og i skadesituasjoner.

Sauenæringa i mange regioner sliter med tap av sau og lam på beite. Skadedokumentasjon og gjenfinning av rovviltdrepte dyr er svært vanskelig, tid- og ressurskrevende og oppleves som en unødvendig psykisk belastning. Til tross for bra tilsyn forsvinner kadaver fort, og det er ofte umulig å gjenfinne kadaver i god nok tilstand for å kunne dokumentere dødsårsak.

Dette har i sin tur betydning for erstatningsoppgjør etter fredet rovvilt. Døde dyr, spesielt lam, gjemmes i vegetasjonen, graves ned, dras inn i steinurer, spises opp og fortæres videre av andre rovdyr, åtseletere og mikroorganismer. I normalområder kan gjenfinningsgraden ligge så lavt som 5-15 % av kadavrene.

Hundes luktesans har i lang tid blitt brukt for å søke etter mennesker, både levende og døde. Det er derimot først i de senere år at hunder er blitt brukt bevisst i forbindelse med tap av beitedyr til rovvilt. Organisasjonen Norske Kadaverhunder ønsker å utvide både kunnskap om og bruk av kadaversøksekvipasjer (hund og fører) til ettersøksarbeid, slik at de finner flest mulig kadaver av best mulig kvalitet på en mest mulig effektiv måte sett i forhold til innsats i tid og ressurser.

På grunnlag av dette har NIBIO iverksatt et prosjekt om "effektivt kadaversøk med hund" i samarbeid med Norske Kadaverhunder. Gjennom sommeren vil forsøk foregå gjennom ulike typer feltarbeid ved bruk av systematisk søk (ikke tilfeldig tilsyn). Alt datamateriale vil deretter blir samlet og analysert for effektivitet i søket.

NSG anser dette som et viktig prosjekt innenfor forebyggende og konfliktdempende tiltak. Gjenfinningsgraden av kadaver er generelt lav, og alle tiltak som kan øke denne bidrar positivt til sauebøndenes erstatningsoppgjør i etterkant av rovviltangrep. Organisasjonen ser fram til resultatene som er ventet ved årsskiftet 2016/2017.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70