Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2020
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Husk fristen for å søke om FKT-midler!

08.01.2015 | Skrevet av Kari Anne Kaxrud Wilberg

Fristen for å søke om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak er 15. januar. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i ditt fylke via det elektroniske søknadssenteret på Rovviltportalen.

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken

Jula 2014 er unnagjort og vi har så vidt begynt på 2015. Derfor er det på sin plass å minne om fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Det finnes en rekke tiltak som kan settes i verk. Rovviltnemnda i hver enkelt rovviltregion har i forvaltningsplanen utarbeidet overordnede retningslinjer og prioriteringer for bruken av FKT-midlene. Hvert år foretar nemnda en grovprioritering av hvordan midlene til regionen skal fordeles og så er det Fylkesmannen som behandler den enkelte søknad. Hovedmålet innenfor hver region er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen, som gradvis kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt. For deg som sauebonde kan du få en pekepinn både om hvilke tiltak som prioriteres i din region og evt. hvilke områder som er mer aktuelle for noen av tiltakene i forvaltningsplanen. Videre regulerer FKT-forskriften hvilke tiltak som kan iverksettes, hvordan midlene fordeles og øvrige regler knyttet til tilskuddsordningen.

Hjelp hverandre med utfyllingen
Ved søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal det søkes gjennom det elektronisk søknadssenter som Miljødirektoratet har laget. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravet til søknad. Sauebønder kommer i alle aldre og varianter. Alle er nok derfor heller ikke nødvendigvis like drevne på bruk av pc. Å samles til et møte i lokallag, beitelag eller sankelag for å gjøre jobben i fellesskap er derfor en god idé. Slik sikrer man at de som trenger litt hjelp med den tekniske biten får det og det kan også være positivt i forhold til å samordne seg på hva som finnes av informasjon om observasjoner av rovvilt, tap og skader både i eget og tilgrensende beiteområder. Erfaringene fra sist beitesesong kan gi en god pekepinn på hvilke tiltak en bør søke om midler til foran neste beitesesong. En annen fordel med å søke i fellesskap er at FKT-forskriften sier at søknader som omfatter fellesløsninger skal prioriteres. I dagens samfunn har nok en stor andel av medlemmene bærbare pc-er som kan medbringes til et slikt møte. De som evt. ikke har tilgang på pc kan da få hjelp av andre. Kanskje kan det også være hyggelig å kombinere jobben med en sosial tilstelning? 

Noen fylker har utvidet søknadsfrist
Noen fylker har en utvidet søknadsfrist. For opplysninger om dette eller om du har spørsmål til bruken av det elektroniske søknadssenteret, kan du henvende deg til fylkesmannen i ditt fylke.

Link til det elektroniske søknadssenteret: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Link til FKT-forskriften: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3

Link til Rovviltportalen: http://www.rovviltportalen.no/

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70