Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Veileder for arrangementer i regi av NSG (f.o.m. 12.05.2020)

15.05.2020 | Skrevet av Urda Blichfeldt

Norsk Sau og Geit har utformet en veileder for arrangementer i regi av organisasjonen.

Last ned veilederen her (PDF)

Norge har vært mer eller mindre stengt ned pga. koronapandemien siden 12. mars 2020.
Nå har myndighetene lagt opp til en gradvis gjenåpning, da det er en klar oppfatning om at smittesituasjonen er under kontroll.

I Norsk Sau og Geit har vi fulgt de rådene som har kommet fra myndighetene og avlyst arrangementer etter 13. mars 2020.

Vi vil fortsette å følge myndighetenes anbefalinger og ser igjen mulighet for en gradvis åpning av våre aktiviteter.

 • Fra 7. mai er det tillatt med offentlige arrangementer med inntil 50 personer. Forutsetning er at arrangementet holdes på offentlig sted og at det er en ansvarlig arrangør. (Myndighetenes (Folkehelseinstituttet) definisjon av offentlig sted: «Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes»).
 • Fra 7. mai er det også tillatt med private arrangementer på inntil 20 personer. (Alle andre arrangementer enn det myndighetene definerer som offentlig arrangement.)
 • Disse personbegrensningene gjelder til 15. juni, eller til det kommer nye instrukser fra myndighetene.
 • De til enhver tid gjeldende påbud/anbefalinger fra myndighetene vedr. smitteverntiltak og personavstand må overholdes nøye. 


Anbefalinger for NSG utover personbegrensninger:

 • Arrangementet må ha klare ansvarsforhold og en hovedansvarlig og dette må gjøres klart for alle som skal delta
 • Det må være en skriftlig oversikt over alle som er til stede og denne lagres inntil videre
 • De til enhver tid gjeldende regler for smittevern, hygiene og personavstand må følges nøye og det må være godt synlige plakatoppslag om disse på arrangementsstedet
  • Arrangør sørger for hygienetiltak i lokale og evt. plass (toalett, servering etc.)
  • Arrangør passer på at myndighetenes anbefalinger/pålegg blir fulgt
  • Hver deltaker sørger for evt. personlig verneutstyr og har også selv ansvar for å følge arrangørens krav og anbefalinger
 • Det skal føres en logg for arrangementet og denne lagres og denne lagres inntil videre
 • Det anbefales å oppfordre alle deltakerne til å tenke personlig smittevern og hygiene, både de som til enhver tid kommer fra myndighetene og hva som måtte være den enkeltes behov


Spesielt for gjeterhund:

 • Generelt henviser vi til Norsk Kennel Klubs manual for utstillingsarrangører og dommere
 • Maks. antall personer gjelder inkludert evt. publikum
 • Hunder oppstalles i bil utenom når den enkelte hund er i aksjon eller må luftes. Arrangør bør legge til rette for at hunder kan luftes på en hensiktsmessig måte i løpet av arrangementet
 • Deltakerliste og arrangementslogg lagres sammen med dommerskjemaer og resultatlister
 • Inntil videre (15. juni):
  • Ikke åpent for publikum (utover nødvendig hjelpepersonell)
  • Ikke servering
  • Kun personer med permanent opphold i Norge
  • Ikke samlet premieutdeling
  • Arrangør bør vurdere startliste med tildelt starttid slik at den enkelte deltaker ikke behøver å være til stede lenger enn nødvendig


Til arrangør:
Last ned plakat "Vaner som forebygger smitte" fra Helsedirektoratet (PDF)

Last ned plakat "Vask hendene, hold avstand" fra Helsedirektoratet (PDF)

Last ned plakat "Hold avstand, minst 1 meter" fra Helsedirektoratet (PDF)

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70