Her kommer det til å bli lagt ut info om kommende kurser og treninger, konkurranser og resultater, så følg med!

Kontaktperson for gjeterhundnemda i fylket er Linn Kristin Flaten, mobil 48032426, ta gjerne kontakt om dere har spørsmål ang. gjeterhund.


Artikler fra Aust-Agder gjeterhundnemd: