23/1-23 ble årsmøtet gjennomført i flotte lokaler hos Ellen Cecilie Møllen på Uleberg. Hele 49 stykk møtte opp, og det ble en flott kveld med gjennomgang av årsmøtesaker, valg og gjester. Tor Arne Heisel takket for seg etter mange år i styret, og fikk tildelt gullbjølla for lang og tro tjeneste. Kåre Blålid fra fylkeslaget fortalte om hva de hadde jobbet med gjennom året, og hva som var planene for 2023. Det ble utdelt gavekort til de med de beste lammene på kåringen i høst, Eli Torborg Telhaug og Geir Sigbjørn Hobbesland. Vi fikk også en presentasjon av de nyeste medlemenne i laget. Camilla Nilsen presenterte den nye Lokalmat gruppa som er opprettet i Evje og Hornnes, og oppfordret mange til å tilby varene sine her. Gruppa heter "Lokalmat Evje og Hornnes" på Facebook. Så hadde vi storfint besøk fra Helle og Straume i Valle. Dette var Stein Straume Føreland, Egil Åmlid og Tor Espen Helle som fortalte om sine storsatsninger i 2015/2016, og erfaringene sine rundt dette, og hvordan det har gått. Ellers gikk drøsen godt rundt bordene, og det ble servert snitter og kaker i fleng.