Lørdag 28.09.2019 blir det kåringssjå på Evje, sted: Evjemoen. Vi starter opp kl. 9.00 og holder på utover dagen. 

Ser her for mer informasjon om kåringsreglene og påmelding: http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html 

Du kan også kontakte Sven Reisersen for spørsmål på mob: 90605466