Referat årsmøte Evje og Hornnes sau og geit 2019: 

Dato: 31.1.19 kl. 19.30

Sted: Spisekroken Evje

Fremmøtte: ca 20 (dårlig vær og kjøreforhold)

 

Sak 1: Gjennomgang av innkalling: Pr. SMS – ingen innvendinger – godkjent

Sak 2: Valg av møteleder: Eivind Odd 

Sak 3: Valg av sekretær: Anne Elin 

Sak 4: Valg av signering møteboka: Bianka og Ellen Cecilie

Sak 5: Gjester: Kåre Blålid og Kjell Eikild

Sak 6: Gjennomgang av årsmelding /formann EO

- Utdeling på papir

- Gjennomgang av bilder

- Detaljert gjennomgang av årsmelding

- 620 sekker til ullinnsamling på FK

         o Gode penger til laget

- Godkjent

 

Sak 7: Gjennomgang av regnskap v/Ellen Cecilie

- God økonomi

- Thomas har revidert regnskapet

- Utdeling av boka til Stian Espedal som gave til oppmøtte medlemmer

- Godkjent

 

Sak 8: Gjeterhundnemnda v/Bianka (Leder Veronika har trukket seg)

- En liten gjeng i kommunen som er aktive

- Mulighet for å spør om hjelp om man ønsker å starte, utvikle seg osv.

- Hund er et godt hjelpemiddel når de fungerer – viktig å bruke tid

- Fellestreninger innimellom

- Godkjent

 

Sak 9: Årsplan:

- Vårmøte – fòring opp mot lamming (ved fòrmangel)

- Vaksinering osv opp mot utslipp

- Blir vafler og kaffi

- Sted: Hornnes bedehus

- Dato 12.3.19

 

Sak 10: Valgnemnda v/Vidar

- Leder – Eivind Odd – 1 år

- Nestleder – Tor Arne Heisel – 2 år

- Kasserer – Ellen Cecilie – 2 år

- Styremedlem – Vidar Jokelid – 2 år

- Varamedlem – Tor Arne Aas

- Valgnemnda – Egil Kjebekk 2 år, Bianka Uleberg 3 år og Arild Tørresen 1 år

- Sekretær – Anne Elin Greibrokk – ikke på valg

 

Sak 11: Innlegg av Kåre Blålid - fylkeslaget

- Valle og Bykle slår seg sammen 12.2.19

- Vi er foreløpig det største laget i fylket

- Eivind Odd gjør en god innsats som leder

- God jobb av Bianka under Naturligvis 2018

- Kun på Evje det ble lov å grille under grillaksjonen i sommer

- Blir spennende å se KRF som landbruksminister

- Værringen i Agder gjør en god innsats i avlsarbeidet – spes.ang Spæl

           o 1 kom fra Evje – kommer i katalogen

- Aust-Agder best i landet på stjernelam i 2018

- Noe nedgang av produsenter i fylket

- Hvorfor lite sauekjøtt i butikkene?

         o Gjennomgang med kjedene

         o Oppfordring til å etterspør i lokalbutikkene

         o Gi tilbakemelding ang. Tilgang

- Stort lager av fårekjøtt

         o Slakteriene ser positivt på å få solgt dette

- Nortura melder at det blir ikke mottak av dielam (sommerlam)

         o Dialog med andre slakterier ang.dette

- Tørkesommer – samarbeid mellom lagene og organisasjonene for å hjelpe

         o Erstatningen kom før jul – 130 mill ble utbetalt

         o Vi må vende oss til at bondens arbeid faktisk koster

- Ingen reduksjon i tilskuddene (vanskelig å argumentere for mer pga.overproduksjon)

         o Prøver på noe økning

         o Større fokus på kvalitet

- Fokus på beiterett i utmarka

         o Økt utfordring med å ta dyrene ut av områdene tidligere enn normalt

  • Jakt

         o Jobbes med både lokalt og nasjonalt

         o Viktig å prøve å få til et godt samarbeid med andre brukere av utmark

- Skriverier i Nationen ang. Et medlem i NSG nasjonalt

         o Bekymringsmelding – ikke slik som tolket

- Medlemspleie – gjennomgang av spørreundersøkelse ang. Ønsker fra medlemmer

- Kåringssjå – se på mulighetene om bytte av dag 

- Søke om radiobjøller

         o frist til 15.3.19 til Anniken Kristiansen mob: 93073972

         o pris er 300 kr

         o Muligheter for medlemmer av Sauekontrollen til på hente ut informasjon om beite, tilvekst

        o Kjøpt inn 2 droner

  • Til bruk lokalt til sank
  • Lære seg å bruke teknologi
  • Kan dette være et viktig hjelpemiddel på gården?

- Ønske fra laget er fremming av beitetilskudd, mulighet for å selge eget sauekjøtt i lokale butikker

- Rovvilt har ikke vært et stort problem i Aust-Agder i løpet av 2018

- Spørsmål ang. Nofence – foreløpig kun på geit

 

Sak 12: Gjennomgang av spørreundersøkelsen til NSG

- Særs nøgd med styret

- Saker som bør fremmes – salg av kjøtt bør fremmes, inndeling av soner (innspill fra VA), ledig plass i Sirdal

 

Sak 13: Innlegg fra Kjell Eikild – økonomisk sauehold. Med eksempel på eigne gode    resultat. Fri tilgang på kraftfòr og god plass er mye av resepten på god økonomi.

 

Underskrevet og godkjent av Bianka og Ellen Cecilie