Referat Evje og Hornnes sauelag årsmøte 23/1-2020 på Spisekroken Evje

 • Leder Eivind Odd ønsker velkommen
 • Nesten 40 fremmøtte - veldig bra oppmøte
 • Anne Elin referent
 • Presentasjon av gjester Carina Fiære og Kåre Blålid

Sak 1: Gjennomgang av innkalling – godkjent

Sak 2: Valg av møteleder – Eivind Odd

Sak 3: Anders og Vidar skriver under møteboka

Sak 4: Gjennomgang av årsmeldinga - godkjent

Sak 5: Gjennomgang av årsmelding fra gjeterhundnemnda - godkjent

 • Ønsker man hjelp, ta kontakt med Bianka
 • Bianka var på Landbruksets dag og hadde fremvisning på sau
 • Bianka ønsker å holde kurs - første blir midt i lamming, men det blir nok flere
 • Ikke så veldig mange aktive, men en liten fin gjeng som er aktive - prøve å bli mer samlet

Sak 6: Regnskapet v/ Ellen Cecilie - godkjent av revisor Thomas

 • Konto pr. Idag 23000 - veldig bra
 • 10500 fra Landbrukets dager
 • Boka til Stian tok en del - utdeling til alle medlemmene
 • Koser oss på årsmøte
 • Startet med 19000 på konto
 • God økonomi

Sak 7: Plan for 2020

 • Leder ønsker å gi boka til Stian til nye medlemmer - godkjent
 • Mer satsing på gjeterhund
  • Mulig for å dekke bruk av hall på Lund gård
  • Bevilger ca 2000 kr til dette - godkjent
 • Ønsker å prøve å servere fårefrikasse fra Nortura medlem
 • NoFence - ikke klart svar enda
  • noe problemer med batterikapasitet - erfaring fra ammekyr på Helle
  • Noe kostbart
  • Bra utnytting av utmarksbeite - nye beiteområder
 • Inge fra Landbrukskontoret
 • Droneopplæring
 • Ønsker å ha et stort vårmøte
 • Forslag ønsker fra medlemmer - gi lyd til leder

Sak 8: Kåre fra fylkeslaget

 • tilbakemelding på god aktivitet
 • Bianka er fast innslag på Landbrukets dag
 • Seminkurs hos Geir Sigbjørn
 • 2 gode kåringer - ønsker å fortsette med fredag på Dølemo og lørdag på Evje
 • Prøver å revitalisere seg på kommunikasjon
  • Ingrid skal være med på dette
 • Sven skal være med videre i avlslaget
 • Slakt - 2,4 mindre sau på beite - nedgang i slakt
  • 23000 mindre lam
  • Nortura tar unna det meste av slakt
  • Kjedene er akilleshæler for videresalg
  • Agder nesten på topp i stjernelam - Rogaland snek seg foran
  • Matsjokket gav en boost i markede
  • Åpning av Nortura medlemsbutikk på Felleskjøpet på Rige
  • Agder er supert for beitedyr og grasprobuksjon
  • 29 produsenter fra Evje og Hornnes
  • Må øke inntekter til produsenter
  • Møte med Bondelaget i februar - fokus på inntekter/pris
 • Gjeterhundnemnda - kommer en portefølje ang. Kurs og samlinger med fokus på brukshunden
  • 8 ulike temaer fra valp til brukshund
  • Kommer først på minnepenn som spilles videre til lagene lokalt
  • Håp om at over 30 % av produsentene bruker hund
 • På årsmøtet kommer Mattilsynet
  • Kompetansereformen
  • Krav om dette kommer
  • Smittevernsplan
  • Hva er kravene - hva kreves for dette
  • Krav til alle produsenter om dette
 • Bjellelaget
  • Fullt kjør
  • Ønsker NoFence - mer kompetanse på dette
  • Drone
  • Kjøper inn flere bjeller til våren
 • Årsmøte blir 27/4
 • Spørsmål fra medlemmene
  • Rovdyrpolitikk - hva skjer?
   • Spiller sammen med Bondelaget
   • Fokus på hva Stortinget har bestemt

 

Sak 9: Valg v/Egil Kjebekk

 

-          Leder på valg – Eivind Odd fortsetter -1 år

-          Sekretær på valg – Anne Elin fortsetter – 2 år

-          Nytt medlem - Kristian Tønnesøl – vara – 2 år

-          Sven inn i valgkomité – 3 år

-          Thomas er revisor videre

 

 

Sak 10: Div

 • Wilson - lysing i slutten av januar, begynnelsen av februar lokalt
 • Siri Ripegutu
  • Tar retur av slakt, sender til Jæren Malmino Orre for pakking og salting og selger videre
  • Fenalår rett ut, pinnekjøtt jevnt over salg
   • Solgt på Facebook og julebuene på Evje
  • Både sau og lam så å sei like populært, spes fenalår
 • Smitteplan
 • Lykt og kniv - er lurt for om strømmen går og mulighet for å kutte løs dyr
 • Smittesluse - mulighet for å skifte sko (helst dress)
  • Fjøssko + dress (overtrekksplagg)
  • Husk den enkle versjonen til EO
 • Beredskapsplan på veggen
 • Vask for besøkende
 • Info om REKO-ring Søgne videregående skole 8/2 kl. 10.00
  • Mattilsynet kommer bl.a for å informere om nye regler
 • Interimstyre for REKO-ring
  • Vidar Jokelig - sjef
  • Siri Ripegutu
  • Terje Kallhovd
  • Bianka Uleberg
   • Alle disse møter på Søgne og tar dette videre

 

Sak 11: Gjest Carina Fiære

 • fra Grimstad - gammel slektsgård
 • Bygd nytt uthus - stålhall
 • Ammekyr i begynnelsen
 • 13 ammekyr, grasforet
 • Ca 120 vinterfora sau
  • Mest NKS
  • Farga spæl
  • Bittelitt ymse
 • Salg av slakt REKO-ring
  • Egen Facebook-side til gården
  • Dyr, varer
  • Får retur fra Jens Eide - pakket og klart
  • Selger fra gården
  • Har lagt ut info på Facebook