På Hornnes Bedehus den 12.3.19 kl 19.30 blir det vårmøte for Evje og Hornnes, Åseral, Bygland og Birkenes sau og geit. Leif Malvin Eggebø frå Fiskaa mølle kommer for å ha innlegg om fôring av sau frem til lamming, også med lite grovfor. Veterinær Olav Robstad forteller om vaksinering mm ved beiteslipp. Jordbrukssjef Inge Eftevand kommer med nytt frå landbruksminister Bollestad. Magnus Tveit informerer om radiobjeller og droner.

Salg av Stian Espedal si bok om slakting og tilbereding av kjøtt.

Servering av kaffi og vaflar.

Velkommen skal dere være!!