Marit Taksdal og Kjell Jonny Lundtveit blir med. Olav Robstad orienterer om snyltebehandling mm. Laget legg opp til felles innkjøp av snyltemiddel til redusert pris. God tid t sauedrøs. Servering av kaffi og vaflar m/tilbehør. Møt godt fram til ein gild sauekveld. Helsing styret