FAGDAG    "Sauen fra mars til beiteslipp" 

Foredrag ved vetrenær ved Øiestad dyreklinikk.

 Tema vil blant annet være sauehelse på drektig sau, vaksiner, snylterbehandling, rutiner i lamming, fødselshjelp, helse og stell av søye og lam, inne og ute, og beitedyktighet. 

Kaffe og kake