Saker som ønskes behandlet må meldes styret innen 15.1.2022. Styret viser også til SMS- varsel til medlemmer den 28.12.21

Dersom nasjonale regler i f m koronasituasjonen gjør det umulig/vanskelig å gjennomføre årsmøtet, kan dette medføre endringer.

Vel møtt 

Innkalling til Årsmøte i Grimstad Sau og Geit for 2021

Årsmøtet i Grimstad Sau og Geit arrangeres hos Bård Harald Hansen, Tjore i Grimstad, torsdag den 27. januar 2022 kl 19.30.

Saksliste:

 1. Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Valg av styremedlemmer for 2 år
 6. Valg av formann for ett år.
 7. Valg av varamann for 1 år
 8. Valg av 2 representanter med varamenn til fylkesårsmøte
 9. Valg av revisor
 10. Arbeidsplan
 11. Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar 2022 Servering og god tid til "bondeprat"

Styret