Dark Overlay

Lokallagsstyre Valle og Bykle Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Egil Åmlid Leder 988 61 798
Per Øyvind Stormo Nestleder 932 67 643
Synne Åkre Styremedlem 953 68 977
Sondre Løyland Kasserer 414 38 405