Aust-Agder Sau og Geit ønsker alle en fredelig og rolig julehøytid.

De fleste er i denne tid kommet så langt i årshjulet at væren en plassert i egen binge i fjøset. Dunken er pakket ned og klar for retursending og saueholdet er klar for vinter. 

Vi har levert i høst! Det er kjempekvalitet på våre lam som er levert til slakteri. Lam som stort sett har vandret fritt sammen med mor og vokst seg sunne, sterke og store på saftig utmarksbeite i heiene her på Agder. Dette er et solid bidrag til at folket kan sette kvalitets mat på bordet til jul, nyttår, påske ja hele året!

Godt levert!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

På vegnav  styret i AASG, Kåre Blålid, Fylkesleder

Foto: Kåre Blålid