Torgeir Erfjord fra FKRA hadde en grundig gjennomgang på hva som har påvirket prisoppgangen på råvarer samt tilgangen. Han startet med hendelser fra 2021 fra tørken i USA og  Canada, regnvær i syd Europa høsten 21, energipriser, dieselpriser, logistikk og prisutvikling på frakt. Til slutt den siste utvikling i f t Russland / Ukraina krigen. Ukraina har ca 22 mill tonn korn på lager klar til uttransport. Krisen utvikles videre dersom disse lagrene ikke tømmes før høsting begynner.  Summen av alt dette har som vi alle merker – ført til en ukontrollert kostnadsoppgang for bøndene.

Forsyningssituasjonen nasjonalt ble belyst av Harald Moksnes Weie, Landbruksdirektoratet. Han kunne bekrefte hele Torgeir sitt innlegg. Videre poengterte han flere ganger at det ikke ville bli en matvarekrise, men mer en matpriskrise. Det er tilgang på produkter globalt, men prisen blir høy. Norge er i den situasjon at vi kan betale mens andre land har det betydelig verre noe som igjen kan medfører kriser i disse landene. Landbruksdir har konstant beredskap og følger utviklingen nøye sammen med aktørene i næringa.

Hvordan påvirker årets jordbruksoppgjør Agder-bonden, var tema Knut Erik Ulltveit, Agder Bondelag, tok opp. Han ga en kort oppsummering av oppgjøret og det akutte behovet for midler. De økonomiske utfordringer for Agder bonden er store, og kapital må inn. Oppgjøret gir oss et pusterom, men veien fram til lik lønn som andre næringer er lang. Bondelaget er og bekymret for partier på Stortinget som utfordrer oppgjøret. Bondelaget i Nationen: Norges Bondelag reagerer på Stortingets iver etter å endre på jordbruksavtalen: – Krevende opposisjonen står i kø for å endre på jordbruksavtalen. Bøndene reagerer på oppførselen, og kaller det «markeringspolitikk»

Videre under møtet belyste Tine økonomien for melkebøndene samt utfordringer med melkeproduksjon på Agder fremover dersom ikke fler legger om fra bås til løsdrift. Kravet om løsdrift trer i kraft i -34 og mange bruk tviler på om det vil legge om. Hovedårsak er økonomi ved nybygging.

Leder av veterinærforening Agder, Sigurd Bjørtvedt, tok opp vaktordningen i kommunene og de utfordringer de har. Særlig vest i Agder er det utfordringer, men også vaktordningen i setesdalen er krevende. Det må dialog og møter til for å bringe frem en bedre ordning for bøndene. Stasforvalteren lovde å ta initiativ til slik dialog.

Innleggene ga grunnlag for diskusjon og debatt blant deltagere.

Innovasjon Norge minnet oss om Innovasjontalen 2022 som ble publisert nettopp i dag. Landbruket har fått mye fokus. Se talen HER

Torgeir Erfjord fra FKRA

Harald Moksnes Weie, Landbruksdirektoratet.

Alle bilder Kåre Blålid