Det er barn og familier som vil se på sauen, det er nye saueholdere, kolleger fra andre organisasjoner og det er selvfølgelig medlemmer – alt ender opp med en god prat om dyreholdet vårt

Høydepunkter under dagene er fremvisning av gjeterhund som i år ble utført av Bianca Uleberg fra Evje som med sine to hunder viste publikum den store nytten vi har av våre arbeidshunder. Videre strømmer mange til standen når Sven Reiersen når det annonseres at saueklipp står på programmet. Her blir sau klippet på rolig og trygg måte og de fremmøtte får høre om ulla sine egenskaper.

Norturas Stian Espedal samlet mange foran scenen når han delte opp lammekjøtt og forberedte flere delikate retter. Han fortalte også om en ny bok som lanseres i høst hvor oppdeling og preparering av kjøtt settes på agendaen.

På et av serveringsstedene av det grilling av hele lam, noe som gikk unna ved bordene. Alv Vinjerui sto for dette. Flere stander hadde presentasjoner av ull, skinn og strikkeprodukter.

 

Mange kom for å se Bianca Uleberg`s samspill med gjeterhunden på den store sletta på Evje.

Agder S&G har stor stand - sau var i fokus på Naturligvis, Evje

Sven Reiersen trekker folk med sin erfarne måte med håndtering og klipping

Mange skuelysne og følger med når sau hånderes

Stian Espedal i aksjon

Skarp kniv og god kjennskap til skrotten så blir det slik

 

Bianca Uleberg med sin border collie

Bianca og hunden i aksjon

'

Alv Vinjerui grillet gimrer til sultne besøkende