Ingen markeringer har vært så tydelige for å få en regjering til å gjennomføre et vedtak i tråd med Stortingets flertall.

Oppropet under marsjen var – Regjeringen glemmer Stortinget bestemmer. De ble ropt taktfast hele veien fram. Når alle deltagere tilslutt var samlet på stortingsplassen ble fakler og plakater høyt hevet. Her var budskapet krystallklart – stortingsflertallets vedtak om bestandsregulering må i iverksettes. Erna må ta tak – Nok er nok.

Lars Petter Bartnes ledet an i appellene og var tydelig på budskapet. Slik ulven og rovvilt i dag forvaltes står beitenæringene i fare, mennesker i distriktsnorge er utrygge, jaktinteresser blir umuliggjort. Bønder er ikke i mot rovvilt, men bestandene må holdes på det nivå som Stortinget har bestemt.

Bondeorganisasjonene fra Agder deltok meg egen delegasjon under demonstrasjonen.

Fra V: Sven Reisersen fra Aust-Agder sau&geit, Marit Gunn Tveit og Knut Erik Ulltveit fra Aust-Agder bondelag.