Mange produsenter innen sauenæringen var samlet i Byglandsfjord i går kveld (07.nov). På møtene som ble gjennomført ble lister over alle "kjente" saueholdere forsøkt identifisert. Lister over medlemmer av NSG, mottagere av produksjonstilskudd og andre lister ble koblet sammen. Totalt skal ca 250 bruk besøkes og mellom 12 og 15000 dyr skal besiktiges. Dette fordeler seg på 9 lokallag. Det vil bli etablert lag som legger opp kjøreruter slik at spesialistene kan finne frem. Alle saueholdere må regne med besøk (villsaubestningene er foreløpig på vent).

Alle lokallagsledere arrangerer nå lokale opplegg med mannskap slik at disse kan kobles på personer fra prosjektet Friske føtter. Det er Bjørn Høyland mob bnr 91710027 som koordinerer dette arbeidet i forhold til selve snuoperasjonen.

Mattilsynet er med oss hele tiden. Arvid Reiersen holdt et informativt innlegg om sykdommen – ondartet fotråte – og spredningsproblematikken. Produsenter som har angrep av fotråte vil bli fulgt opp direkte med saneringstiltak og veiledning.

Alle produsenter i fylket må senest søndag sette alle dyr inn. Alle individ på gården skal snus – selv om de skal sendes inn på slakt " i morgen". I den grad lokallag for det til vil de forsøke å ringe produsenten i forkant. Uansett må alle forvente at mannskap dukker opp på gården man-onsdag  (11-13.november)

Dette er et stort arbeid. Alle må stille opp. Ondartet fotråte er en smertefull sykdom for våre dyr – smittsom-  B-listet og skal utryddes!

Aktuelle lenker: Friske føtter, Matilsynet eller Landbrukets helsetjeneste

Med vennlig hilsen

Kåre Blålid

Fylkesleder