Deretter forsetter møtet for lokallagsledere og org beitelag. På dagsorden står orienteringer fra fylkesleder, Bjellelaget, orientering fra årets beitesesong ved Fylkesmannen.

Sted: Revsnes hotell 19.11.2015 kl 18:30!

Viktig med god deltagelse - så er DU forhindret til å møte så sender du vararepresentant.

Det blir enkel servering!

Innkalling og program