Møte om beiterett v/Per Fossheim, NSG

10.feb i Sæbyggjen kl 18.30

Beiterett generelt

Gjerding hytter

Beitebruksplan

Beredskapsplan

Sikring beiteområde

Kor sterk er beiteretten

 

Per Fossheim deltok i høring om utmarksspørsmål på Stortinget.