Vi opplever å ha gode relasjoner og ha styrke til å bygge landbruket videre lokalt og i regionen.  Vi ønsker videre en positiv vinkling på landbruket inn mot de viktige landbruksforhandlingene som ligger foran oss. Landbruket står for mye nyttig verdiskapning  i Lillesand! Grovforbasert produksjon er viktig –melk – sorfekjøtt  og lam  og dessuten produseres det også korn og grønnsaker. Synergien av vår næring gir også positiv bidrag for andre næringer i kommunen vår. I beredskaps sammenheng spiller også et aktivt landbruk en særdeles nyttig og viktig rolle. Lokalkunnskap, stor bredde kompetanse og et mangfold av maskiner og samband kan være avgjørende i kriser som kan oppstå før vi aner det – Uvær, snø og brann for å nevne noe.

Det er så mye godt som skjer lokalt og derfor ønsker, vi og som et ledd i en nasjonal kampanje, å løfte frem noen gode og dyktige Bondevenner i Lillesand. Vi ønsker i år å fremheve lokale bedrifter som gjør noe spesielt for å løfte frem norsk landbruk og som setter pris på – og utnytter norsk kvalitet og lokale produkter.

Vi har 4 flotte og dyktige bondevenner som vi vil symbolsk markere med diplom og forkle.

  • En bedrift markerer seg ved å åpne et nytt tilbud til reisende folk, lokale gjester, konferansedeltagere og andre arrangement. De har bygd et nytt flott bygg- sentralt – og de satser på lokal leverandør av flere av sine mat-resepter. De setter i sammen en meny bestående av flere tradisjonsbærende oppskrifter.
  • En annen bedrift utnytter et særdeles kortreist – ureist – produkt i sin produksjon av spennende oster med sydeuropeiske smaker. Melken hentes her i bygda hos Johan Isak Tveit.
  • Den tredje Bondevennen er også relativt ny etablert og satser på et helt nytt konsept. De bringer ut matkasser i vår region. De ønsker å gi mottagere en suprere hverdag – varierte menyer – alt til gode priser og med sunne produkter. De satser på lokal mat og fra lokale leverandører
  • Tilslutt er det en bedrift som henter primær produktet fra havet, men som også bringer inn kvalitets produkter fra landbruket. Igjen en kortreist produksjon og så ferskt som en kan få det. Ekte husmannskost.

De fire bedriftene er: 

  1. Horisonten
  2. Osteverkstedet
  3. Lillesands beste
  4. Brygga Ecco

Du kan lese mer og se flere bilder hos Agder Bondelag

Marit Gunn Tveit og Kåre Blålid mottar blomst og hilsen av varaordfører i Lillesand Hege Marie Holte