Årsmelding vil bli delt ut i papirform på årsmøtet. Årsmelding finner du også her