Dette er en kveld hvor praten går livlig mellom svært interesserte saueholdere og hvor nettopp indeks og avl har topp fokus. 13 deltagere var samlet og møtet ble ledet av avlshøvding og ringeleier Sven Reiersen.

Møtelyden går nøye gjennom lister og data på prøveværer (første års vær) og de voksne eliteværene. Det er viktig å studerer resultater, antall lam, omløp, prosentvis fordeling i ringens besetninger mm. Alt dette skaper høy faglig diskusjon som har lang erfaring på fagfeltet. Et viktig verktøy er dataprogrammet «Sauekontrollen»

Diskusjon ble det om hvilke opplysninger som skal registreres gjennom året. Årsmøtet knyttet seg opp mot det som er sentralt vedtatt:

  • Fødselsvekt
  • Spenestørrelse hos søye
  • Lammehejlp pr lam
  • Vårvekt
  • Voksenvekt
  • Utrangeringsårsak

 

Etter at årsmøtesakene var gjennomgått og debattert ble det servert pizza og vist reportasje fra VM i saueklipp fra New Zealand hvor Sven Reiersen deltok som dommer i finalen.