Aust-Agder Sau og Geit

Innkalling til årsmøtet 2016

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag, Fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkelt saker lukkes.

Årsmøtet 2016 finner sted den 27. februar 2017 kl 18.00.

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord.

Program

Åpning ved Fylkesleder

Møteleder

Godkjenning av innkalling

Valg av 2 personer som underskriver protokoll

Opprop

Årsmelding

Styret

 Ny giv

Radiobjeller

Avlsutvalget

Organisert beitebruk

Slaktestatistikk

Regnskap

Budsjett

Innkomne saker

Valg

Valnemnda har ordet. Nytt styre, honorar osv

Valgnemnd 2017

Møteleder neste år.

Deltager NSG Landsmøte 2017

 

Arbeidsplan for kommende periode.

Servering.

Innlegg fra NRL- Agder

Alf Gunnar Nøkland, byggrådgiver. Foredrag om tre i sauehus..

Info i f t sammenslåingen innen NLR på Ager.