Det møtte 15 med stemmerett og et medlem. Et av lokallagene var ikke representert på årsmøtet. Fylkesleder Kåre Blålid åpnet med å ønske velkommen samt holdt innlegg vedrørende utvikling, og veien videre, med fylkets hjemmesider. Videre la han frem en oppsummering av fotråteutbruddet høsten 2014 samt det som foregår av sanering pt, beiteslipp og videre prosess gjennom 2014.

Årsmøtesakene ble tatt opp sak for sak og løpende godkjent at årsmøte med små korrigeringer. Valgstyret hadde gjort en solid jobb med kandidater til styre og utvalg. Alle forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Etter pause og servering fikk årsmøte innlegg fra Fylkesmannen, Lisbeth Kismuhl,  vedrørende organisert beitebruk samt flått - prosjektet som gjennomføres på Tromøya. Nortura`s Finn Avdem fulgte på med innlegg om slakteutviklingen og produksjonen generelt i fylket. Årsmøtet ble også presentret for den nye Nortura medarbeideren på bygg  - valldølen Tor S Homme. Han viste frem det siste innen bygg og løsninger samt dette med automatisert kraftforing. Tilslutt på årsmøtet ble det innlegg fra NSG avlsrepresentant, Anne Grethe Stabekk, som tok opp en rekke tema innen avl og det nye fra den fronten – indekser – egenskaper – morsegenskaper – nye pilot prosjekt osv. Alle innlegg skapte engasjement, debatt og refleksjoner.

Årsmelding med referat finner du her.