Lokallaget består av 31 medlemmer og over 20 var møtt opp denne kvelden! I tillegg til årsmøtesaker var det faginnlegg fra Felleskjøpets Harald Støyl med tema kraftfor.

Marit Gunn Tveit var møteleder og sørget for at timeplan, saksliste og innslag kom opp i tur og orden.

Lokallagsleder Nils Kristian Henningsen ønsket alle velkommen og på vegne av styret ble årsmelding og aktivitetsplan presentert. Møtelyen ønsket at styret tok et initiativ til å organisere arbeidet med ultralyd for medlemmene. Styret ser på dette og hvordan ”logistikk” rundt dette kan forbedres. Videre skal det jobbes med å tilby en samling og et fagtema i løpet av 2016.

De ulike valg var godt tilrettelagt av valgnemnda og styret ble gjenvalgt.

Servering og god tid til "bondeprat"

Formann Nils Kristian Henningsen bød på kaffe og smørbrød

Æresmedlem Per Hardeberg

FK`s Harald Støyl har  mye komeptanse om foring av oppsatllet sau!

Møtelyen!