Som en illustrasjon fra årsmøtene tar vi med noe innhold fra årsmøtene til Evje og Hornnes (EHSG) og – Grimstad Sau og Geit (GSG). EHSH er ved årsskiftet det største lokallaget i AASG med 42 medlemmer. Med besøk av lokallagsleder fra det nest største laget, Valle og Bykle, Egil Åmlid, kunne ikke leder av EHSG unngå å nevne dette i sin innledning. Bra at det er «kniving» mellom lokallag om å ha flest deltagere.

Årsmøtesakene sto først på programmet i begge lokallag. Her kom aktiviteten gjennom året fram. Alt fra treff i lokallaget, kåringer, gjeterhundsamlinger, fagmøter mm. Valgene gikk greit og i begge lag ble det gjenvalg på ledere EHSG Eivind Odd Kalhovd og GSG Carina Fiære

På Evje ble mangeårig styremedlem (har hatt mange verv), Tor Arne Heisel, takket av med gavekort på FK. Tydelig at mange sitter lenge i sine verv etter ønske fra medlemmene – noe som merkes på applausen.

Sauebøndene fra Hedde – Helle – i Valle, Egil Åmlid, Tor Espen Helle og Stein Føreland Straume var invitert til Evje for å fortelle om drifta fra sitt sauehold. Alle 3 åpna nye fjøs i 2016 (selveste landbruksminister Goggen sto for fellesåpninga den gangen). Alt fra foringslinjer, lamming, investeringer og økonomi ble gjennomgått sammen med gode historier og latter. Et svært trivelig innslag. Alt avsluttet med et herlig vallestev fra Tor Espen.

Andre innslag som beste værer, lokalmatsalg og besøk fra fylkeslaget sto og på programmene. Maten og drøsen er en viktig del av årsmøtene på begge steder var det satt av rikelig tid til dette.

Alt avsluttet med smakfulle kaker.

Stinn brakke hos EHSG på Uleberg gård

Deler av møtelyen hos GSG hos Bård Hansen på Tjore gård, 

Helle gutane i aksjon fra venstre Egil, Tor Espen og Stein

Gjenvalgt lokallagsleder GSG, Carina Fiære

Gjenvalgt lokallagsleder EHSG, Eivind Odd Kalhovd

Takk til Tor Arne Heisel for lang og solid innsats i EHSG

Herlig og masse mat på begge årsmøtene

Ingen årsmøte uten smakfulle kaker

Lysekorona på låven på Uleberg gård, Evje