I tillegg til ordinære årsmøtesaker settes relevante tema på dagsorden. Det er nyttig for lokallag å få gå igjennom årsmelding fort sist år samt aktivitetsplan for 2018. Dette speiler aktiviteten i laget og de tema de har valgt å sette fokus på. samtidig gir det og en god anledning til å evaluere aktiviteten og de tema som er ønskelig for medlemmene å videreføre, samt sette nye tema på aktivitetslisten.

Det har vært gjennomført aktiviteter i variert grad. Dette er aktiviteter med sosial tilnærming, grillkos, fagmøter, foring, avlsarbeid/kåringer, gjeterhund,samhandlingstreff med lokallag de grenser mot hvor felles tema kommer opp. Vaksinering, undersetting av lam og apotekavtaler er noen av mange aktuelle saker.

Ullinnsamling vår og høst er noe alle lokallag har felles og som gir inntekter til driften. Økonomien er bestandig på dagorden og gir grunnlag for kreative forslag! Enkelte lokallag deltar på ulike dugnader som og gir inntekter. Nytt av året var lokallaget Evje og Hornnes som hadde egen bod på juletorget hvor produsentene kunne selge egne produkter. Her ble det rapportert om kø.

Mange lokallag har hatt besøk av Magnus Tveit Torsvik fra Aust-Agder bjellelag som har snakket om radiobjellene- muligheter som ligger i rapporter koblet opp mot sauekontrollen- utleie, pris og søknadsfristen. Nytt av året blir de 2 innkjøpte dronene med infrarødt kamera og stor batterikapasitet.

Fylkesleder har deltatt på flere møter og hold innlegg med tema fra NSG. Fokus har vært på sakene lokalt, speeddating med Bondelaget relatert til årets jordbruksforhandlinger, markedssituasjonen, Bærekraft og undersøkelsen samt NSG 4 satsningsområder.

 

Årsmøte I Evje og Hornnes. Valgleder presenterer årets forslag til valg.

Mangeårig loikallagsleder Odd Eivind Kalhovd ble atter en gang gjenvalgt!!

Det er mange jenter balndt medlemmene. De dette lokallaget påtar de seg seg verv bl a som sekretær, kasserer og gjeterhundkontakt