Alle lokallag må opprette en kontaktperson mellom lokallag og driftsleder i Aust-Agder Bjellelag (AAB) og melde inn dette til driftsleder.

AAB har i bestilling 95 stk findmysheep og 24 stk Telespor radiobjeller - totalt 119 bjeller. Som vi har meldt tidligere vil 2015 bli vårt første år hvor utleiedriften skal iverksettes samtidig som vi skal etablere en systematisk drift. Vi ber derfor om noe tålmodighet i fremdrift og toleranse på at ikke alt blir optimalt i år. Vi går opp rutinene samtidig som vi starter utleie, dette for å komme hurtig i gang med et viktig tiltak

Så fort vi har etablert kontaktpersonene vil vi legge ut informasjon på hjemmesider relatert til utleie.

Lokallagene må oppnevne en kontaktperson som blir bindeledd mellom Aust-Agder Bjellelag og leietagere. Oppgaven blir å spre ut budskapet lokalt (vi legger ut på hjemmesiden), registrere søker inn på skjema og oversende dette til driftsleder. Videre må personen delta på et vårmøte hvor vi samler folket og gir info vedrørende sesongen (dersom dette ikke kan bli gitt pr Epost)

Fremdriftsplan:

Kontaktperson i lokallaget etableres (må ha mob tlf og aktiv epost). Denne person tar raskt kontakt med Driftsleder Magnus Tveit Torsvik T: 97178096.

Leietagere må registreres og skjema sendes inn. SKJEMA FINNER DU HER

 

Fylkeslaget fordeler bjeller og setter opp leiekontrakt.

 

Kontaktpersonene samles i region for utdeling av bjeller, leieavtaler osv og får informasjon vedr sesongen.

 

Kontaktperson deler ut bjeller lokalt og får underskrift på leieavtaler

 

Driftsleder blir kontaktperson for leietageren og lokale kontaktpersoner

 

Det settes en dato i høst for innlevering og deaktivering.

 

Leiepris settes nå i vår.