I tillegg til tradisjonelle årsmøtesaker ble tema som NSG sine 4 satsingsområder, markedsituasjonen, NSG sin spørreundersøkelse 2018, Jordbruksforhandlingene, AGRI rapport – Småfenæringen største sektor i norsk jordbruk, grillaksjon 2.6, innlegg fra Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og Bonde og småbrukerlaget Anne Merethe Furuberg og fra Statsråd Jon Georg Dale

For første gang ble det i år avholdt årsmøte i NSG. Tiden med landsmøter hvert andre år er nå lagt bak oss og fom 2018 avvikles det årsmøter på våren representantskapsmøter på høsten.

Det var 61 stemmeberettigede i tillegg til representanter fra råd og utvalg, administrasjon og gjester som fylte lokalene på Gardermoen.

Økonomien i NSG er god og det legges et budsjett for 2018 som tar høyde for tilsetting av organisasjonssjef slik at administrasjonen kan styrkes. Det ønskes og satse mer på lobbyvirksomhet og trykk mot styrende organer. En slik ny stilling vil skape et handlingsrom for slik aktivitet i tråd med NSG sine satsingsområder.

Markedsituasjon viser at det er nedgang i lammekjøtt på lager og prognosene pr uke 10 er bedre enn på samme tid i fjor (ca. halvparten av lam på lager målt med samme tid i fjor)

Det jobbes målrettet med gjeterhunden som arbeidshund. Det er ønskelig at alle medlemmer som har gjeterhund foretar en registrering av dette på «Min side». Gjeterhunden må løftes frem lokalt. Viktig at all aktivitet med gjeterhund, opplæring. Kurs mm foregår i NSG regi (lokallag/fylkeslag)

Styret fikk fullmakt til å fremme krav til landbruksoppgjør i tråd med det som ble lagt frem og som fremkom på møtet. Følge samme linje og skape forutsigbarhet i inntektene.

Det blir nasjonal grillaksjon 2 juni 2018. Lokal – og fylkeslag utarbeider opplegg.

Det er bestandig lærerikt å delt på årsmøter i NSG regi. Masse gode debatter, fokus på medlemmer og medlemspleie. Fint er det og å diskutere småfenæringen, med så mange tillitsvalgte fra hele landet.

Onsdagen ble avsluttet med årsmøtemiddag. Her deltok også statsråd Jon Georg Dale. Han hilste på fylkesleder og husket meget vel den fine dagen på Helle i 2016. Han ba meg hilse til alle i sauenæringen i Aust-Agder. Under middagen ble det delt ut priser for gode værer, bukk og til gode ververe. Sven Reiersen fra vårt fylke leder avlsutvalget og deltok i utdelingen.

Lars Petter Bartnes engasjerte årsmøtet:

Stasråden var i godt lag:

Sven og Statsråden deler ut priser

Lamrett på menyen under årsmøtet: