Det er særlig de neste par årene det er behov for fortsatt fokus og ekstraordinære tiltak!

Fotråte smitter som en hovedregel ved at friske sauer tråkker der sjuke sauer har tråkket.

Om ikke alle tiltak under er gjennomførbare så husk at jo mindre kontakt med andre flokker jo mindre er risikoen.

Prosjekt Friske Føtter har laget en egen veileder på hvordan vi skal gå frem under livdyrkjøp, sanking og andre forhold. ALLE BØR LESE DEN. Kikk her.

Fellesbeiter - sanking

Det er når dyr fra forskjellige flokker samles på fuktig og gjørmete underlag at smittefaren er størst.

  • Sørg for drenerende og tørt underlag i sanke- og skillekveer

  • Se etter halte dyr og isoler de fra resten så fort som mulig

  • Kort ned på oppholdet i kveene - om mulig

  • Legg inn en dags pause mellom puljer dersom kveene brukes flere dager

  • Dyr som har stått sammen med andre i ettersank bør slaktes eller fotbades

  • Søyer uten lam (husmorferie) flokker seg mer og øker risikoen for smitte mellom besetninger