Bønder ble besøkt og de fortalte om konsekvenser av den lange perioden med tørke. Ingen har erfaring med disse forholdene, og selv om det på enkelte gårder er muligheter for vanning så monner heller ikke det i det lange løp, dessuten så er mange nå svært utslitte av alt det ekstra arbeidet dette medfører.

Han fikk høre om de praktiske utfordringene som bønder opplever som krevende - tap av vinterfòr (enkelte er nå ned i 15-20 % avling) - uttørkede beiter - et kostnadskrevende marked for innkjøp av fòr - erstatningsordningen - personlige belastninger mm.

Utpå dagen inviterte Agder Bondelag NSG til å delta i et møte med Bartnes. Her ble situasjonen ytterliger beskrevet og ulike ønsker om tiltak luftet. Bartnes  orienterte om status sentralt om de samtaler han har med stasråden. Det jobbes med mange ulike tema som skal søke å demme opp for de utfordringer som fremkommer. Møtet ble holdt på tunet til den lokale Tyrleder som og holdt  innlegg fra sin hverdag.

På slutten av dagen deltok Bartnes på et 2 timer medlemsmøte på Evje - Major-stuen. Her var det møtt frem mer enn 70 medlemmer som fikk høre Bartnes redegjøre for arbeidet som gjøres sentralt og han ga oppfordringer til lokal - og fylkesslag til å forsette sitt arbeid rettet mot bøndene. Bondelaget jobber med ulike vinklinger som erstatningsordningen ( økning samt tidlig forskuttering på basis av ufullstendige søknader,) innkjøps situasjonen for grovfòr, transporttilskudd mm. Tema som inngår i landbrukavtalen er og oppe til vurdering sentralt, men har var tydelig på at dette var en dør som han ikke ønsket å åpne med det første. Dette gjelder telledato og konsekvenser dette får for de som må slakte ( avløysertilskuddet, arealtilskuddet, dyretelling osv). Det kom og frem ønske om å spille inn at tilskudd på kvalitetslam senkes fra klassekrav O til O- i år.

Bartnes svarte på de spørsmål som kom frem og tok mange gode innspill med seg videre. Det gjør godt for bøndene å bli sett på denne måten og at det er fora til å diskutere de krevende forholdene på Agder. Når Erna og Georg uteblir så er det bra at Bondelagslederen viser sin interesse og deler sine refleksjoner og kunnskap med oss som står i varmen.

Les også artikkel på Agderkontoret sin hjemmeside HER

Les også en viktig artikkel om søknad om avlingsskadeerstatning HER

Forsamling som møtte Bartnes på Tunet til Gunnar Bjørndal.

Foto: Finn Åsheim Agder Bondelag

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes