Organisasjoner på Agder har sammen med MT samhandlet om nettopp et slikt møte hvor næringa – landbruket- og MT kan møtes for å presentere aktuelle tema, svare på spørsmål, notere saker som bør undersøkes videre men og behovet for å bygge relasjoner. Denne samlingen ble nettopp det.

Leder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, og Fylkesleder, Kåre Blålid, i Aust-Agder Sau og Geit (på vegne av Sau og Geit på Agder) ønsket alle velkommen - etter at behovet for ekstra stoler var rigget slik at alle kunne sette seg rolig og godt ned.

Regiondirektør, Lise Petterson, for Mattilsynet region sør og vest ønsket alle velkommen og var tydelig på ønske om å komme «tett på». Hun garanterte overfor organisasjonene at dette skulle ble et tilbud om årlig samling for bøndene på Agder. Hun opplyste forsamlingen om et Mattilsyn i endring, om rollen og funksjonen de har – den store bredden i oppgaver – dyrehelse, smittevern og beredskap med mye mer. Underveis ble spørsmål besvart. Hele innlegget til MT finner du nederst i artikkelen.

Avdelingsleder Nina Vehus og seksjonsleder Gunn Kristin Osaland,  presenterte sine ansatte og om deres funksjoner. Videre presterte hun MT sin visjon «sammen bygger vii framtiden for mennesker, dyr og natur». MT ønsker å fremstå som en vennlig veileder og hjelper. Osaland kom og inn på funnene i grisekampanjen på Agder.

Både Petterson og Vehus belyste hvordan MT har tatt opp i seg professor Stig Gezelius, ved universitet Sørøst Norge, forskning på treffpunktet mellom bonde og inspektør i MT - om hvordan inspektører med kunnskap om bransjen -og om dialog- i langt større grad skaper en plafform for trygghet og resultat - enn for de inspektører som ikke innehar denne kompetansen. Publikasjon til professoren kom ut i fjor og har tittelen «Forvaltning av dyrevelferd i Norge: Hvordan få lovverk til å virke? «Du kan laset hele artikkelen ned ved å KLIKKE HER

Den lokale veterinær, Olav Robstad, hadde en egen avdeling under samlingen hvor han presenterte hvordan dyreveldferdsprogrammene for de ulike produksjonene rulles ut. Her kom bondens rolle og ansvar fram, samt hvordan veterinær-besøk og samhandlingen mellom boden og den valgte veterinær på besøksrunden vil utvikle seg. Hele hans innlegg og presentasjon finner du under.

Inspektør Bjarne Aasland i MT presenterte MT sin nye hjemmeside. Her var mye nytt men logiskt opp bygd. Underveis i presentasjonen kom mange tema opp fra salen opp som tap av øremerke – hva da? – flytting og salg av dyr – salg av dyr vis Fnn.no – krav til dokumentasjon og mye mer. Forsamlingen var engasjert. KLIKK HER for MT sine nye hjemmesider

Regiondirektøren var tett på hele tilden og noterte tema fra spørsmålsstillere som MT vil undersøke nærmere som:

  1. Behov for infokampanje om krav og regler for dem som driver med hobbysau og -geit, men også ammeku
  2. Kvalitet øremerker, sjekk om MT kan gjøre noe her
  3. Ulovlig salg og kjøp av dyr på Finn inkludert slakt
  4. Status på fotråte restriksjoner i Valle

Hele MT sin presentasjon finner HER

Olab Robstad sin presentasjon finner du HER

Publikasjonen til professor Stig Gezelius finner du HER

Drøsen sydet i lokalet under luftepausen og møtelyen greide nesten å fortære hele den store mengden pizza som ble satt frem. Stor takk til Majorstuen på Evjemoen for godt vertsskap.

"Stinn brakke" i Majorstuen på Evjemoen

Regiondirektør Lise Petterson MT

Seksjonsleder avd Agder Gunn Kristin Osaland

Avdelingsleder Agder Nina Vehus

Inspektør Bjarne Aasland

Vetrinær Olav Robstad

Alle bilder over foto Kåre Blålid

Fra venstre Kåre Blålid og Knut Erik Ulltveit

Foto over Finn Åsheim, Agder Bondelga