Endringen innebærer at forskriften også gjøres gjeldende i Aust-Agder.Videre skjerpes vilkårene for flytting av værer i værringer. Dette gjelder både for de nye sonene i Aust-Agder og for de eksisterende sonene i Rogaland.

Fotråte er en sjukdom som først og fremst spres via flytting av værer og livdyromsetning. Væreringen har som viktigste oppgave å lage gode eliteparinger (paringer mellom de beste søyene og de beste værene), rekruttere prøveværer fra eliteparinger og avkomsgranske prøveværene. For å få best mulig grunnlag for avkomsgranskingen må værene brukes i flere besetninger i èn og samme paringssesong. Dette innebærer en risiko for spredning av sjukdommen som må avveies mot hensynet til fortsatt systematisk avlsarbeid. Mattilsynet mener at de forslåtte restriksjonene på flytting av dyr innad i værringene og salg av avlsdyr vil oppveie denne smitterisikoen.

KLIKK HER for å lese hele forslaget til endring av forskriften

Innspill til høringen kan sendes til fylkeslaget 07.08.2014 leder.austagder@sauoggeit.no