4 februar, Hornnes bedehus, Evje, kl. 19:00.

Tema:  Økonomien i saueholdet  v/ sauebonde og daglig leder i Bjerkreim regnskapslag, Jostein Røysland.

Hva påvirker driftsresultatet og hvorfor varierer dekningsbidraget  mellom sauebøndene med over 1000 kr/vfs?  Hvor mye penger kan vi bruke på nye sauehus? Disse og mange andre spørsmål innen økonomi vil bli tatt opp på møtet. Pause med drøs og enkel servering.

10 februar. Kurs i sauekontrollen, Froland  kommunehus kl. 18 - 22:00.

11 februar. Kurs i sauekontrollen, KVS-Bygland kl. 10 - 15:00.

Spesialrådgiver i Animalia, Grethe Ringdal, er kurslærer begge steder. Hun har selv arbeidet med utvikling av programvaren. Nyttig kurs både for nye bønder og de som bruker programmet i dag. Et svært godt hjelpemiddel til å bedre økonomien i saueholdet.

Påmelding til: jakob.saaghus@nlr.no  tlf. 97141754.

 

23. februar. Kl. 19:00. Tema Bygg.

Kjetil Olstad, Tovdal inviterer til fjøsvandring. Nylig opprusta både saue- og ammekufjøs.
Innredning og drifting av sauefjøs ved Sten Ivar Skretting, Felleskjøpet R/A .
Ulike hustyper v/ Jakob Saaghus.
 

24. Februar. Evje. Kl. 19:30.Tema Bygg. Kommunehuset, Birkeland, Valg av hustyper og i-mekanisering v/ Tore Krogsveen fra Fjøssystemer as. og Jakob Saaghus.

Hvorfor valgte jeg mitt driftsopplegg? v/ sauebonde………..

 

2 mars. Landvik, «Bioforsk», kl.19:30

16  mars. Åmli, Åmfoss kafe. Fagmøte. Kl. 19:00 ( 3.3 utgår)

8 mars. Treungen grendehus, Rysstad kl. 19:00

Alle 3 steder: Foring og stell av sau før og etter lamming. Lammetap inne og ute.

Dødfødte og tap på vårbeite, strategi for snyltebehandling,  mm.

Innlegg ved Ove Myklebust, en kjent person i sauemiljøet og mangeårig rådgiver   innen småfe på Agder og i Rogaland.

 

4.april, Vårmøte, Evjetun Leirsted kl 19.30.

Tema: Vaksinering/snyltebehandling v.Olav Ropstad . Kraftfortyper v Harald Støyl, Felleskjøpet. I-mek, v Sten I. Skretting, Fellekjøpet.

 

De fleste arrangementene er i samarbeid med faggruppene eller lokale sauelag. Andre arrangement med tema sau vil vi prøve å formidle over hele fylket.

Arrangementene er gratis og åpne for alle som er interessert i sau og ønsker faglig påfyll. Sett av datoene i kalenderen alt nå! Å møte andre produsenter med samme interesse er ofte svært lærerikt. Velkommen!

Kontaktinformasjon

Har du ideer eller ønske om andre arrangement, eller ønsker besøk på gården, er du velkommen til å kontakte:

Prosjektledar: Jakob J. Saaghus, jakob.saaghus@nlr.no, tlf. 971 41 754

Ledar i Aust-Agder Sau og Geit: Kåre Blålid, leder.austagder@sauoggeit.no, tlf. 945 05 946

Kom gjerne med innspill til faggruppelederne:

 

Kommuner – gruppe

Gruppeleder

Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland

Kristian Foss, krisfoss@gmail.com, 959 16 183

Grimstad, Lillesand, Birkenes

Bjørn Tore Hovland, ighovland@live.no, 957 50 465

Åmli

Kjetil Olstad, 971 52 690

Evje, Iveland

Eivind Odd Kallhovd, eivind.kallhovd@tine.no, 916 19 852

Bygland, Valle, Bykle

Egil Åmli, eamlid@online.no, 988 61 798

Økogruppe, hele fylket

Eskild Bothner

ebothner@online.no  907 82 059

Bygg, hele fylket

Jakob J. Saaghus, jakob.saaghus@nlr.no 97141754